Reference - kameramanské práce na těchto filmech

Úvod » Video » Reference

 • ZAT system SandRA
 • Osobní asistence HEWER- profilové video
 • ZČU Plzeň
 • Ústav fyziky materiálů AV ČR
 • ALGATECH Třeboň
 • VÚVeL Brno
 • Mozková příhoda - Plavání
 • ZAT Příbram
 • TEMAC
 • Raná péče EDA
 • Dobrovolnictví v obci
 • Mozková příhoda - Medailon cvičících pacientů
 • NÚOV 42 oborů - www.infoabsolvent.cz/MultimedialniPruvodce
 • film Věznice Mírov 2012
 • Obec Medlov
 • Suchý Vrch - Kramářova chata - www.suchak.cz/videa
 • Tady jsem doma.../obce Orlicka a Hrubého Jeseníku/
 • Slyším, mluvím, učím se... / kochleární implantáty/
 • Botanický ústav - plantáže rychlerostoucích dřevin
 • Afazie - lidé s postižením
 • Státní fond rozvoje bydlení - nový panel - zateplování
 • Česká geologická společnost
 • Strojmetal Kamenice
 • Ottlens - centrum oční a estetické medicíny Šumperk
 • HOMEA - centrum estetické medicíny Pardubice
 • Liebherr Roadshow 2012
 • Národní ústav odborného vzdělávání - učební obory
 • VÚŽV - Slezský norik
 • Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy AV ČR
 • Ústav anorganické chemie AV ČR
 • ÚSBE AV ČR
 • Konzervatoř Jana Deyla
 • Knihovna Ďáblice
 • Downuv syndrom
 • HESTIA - projekt Kompas
 • HESTIA - projekt Jankov
 • ČIŽP - odbor příroda, ovzduší a odpady
 • ČIŽP - odbor lesy
 • ČIŽP - odbor CITES
 • Comtes FHT
 • Universita Karlova, matematicko-fyzikální fakulta
 • Symbio-m Fertalgation System
 • Symbio-m Image
 • Universita Karlova, Fakulta soc. věd
 • Laser studio Šumperk - www.laserstudio.cz/videogalerie
 • EUROMISE
 • Fyzikální ústav Akademie věd ČR - ELI /stavba nejvýkonnějšího laseru světa/
 • Chýnovská jeskyně
 • Stabilizace lesních porostů KRNAP
 • Matematicko-fyzikální fakulta
 • ČIŽP
 • Výchova k dobrovolnictví - PhDr. Jiří Tošner 
 • Siemens Frenštát 2011
 • Siemens Mohelnice 2011
 • Český průmysl EXPO 2010
 • Akademie věd ČR
 • Výzkumný ústav meliorací a ochrany Praha
 • Kochleární implantáty
 • Symbio-m, s.r.o.
 • Veolia Voda
 • Agel
 • Český technologický park
 • ČVUT Praha
 • VŠE Praha
 • VŠCHT Praha
 • BMH
 • SITA CZ
 • Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR